Hayvandan İnsanlara Kan Nakli Yapılabilmesi Mümkün müdür?

Kan nakli; günümüzde çok önem taşıyan bir konudur. Kan vermek, bütün sağlıklı insanlar için bir vatandaşlık görevidir. 18 ile 65 yaş arasında olan her sağlıklı insan, kan bağışında bulunabilir. Sadece sağlıklı olmak yeterli değildir. 50 kg. ağırlığın üzerinde olmak ve bazı ilaçları bir süredir kullanmamış olmak şarttır.

Sağlıklı bir insanın bedenindeHayvandan İnsanlara Kan Nakli Yapılabilmesi Mümkün müdür?  ortalama olarak 5-6 litre kan bulunmaktadır. Kan alımında, bir defada yarım litreye kan alınabilmektedir. Vücut, eksilen bu kanı, sadece birkaç saat içerisinde tamamlayabilir. Kan bağışı yapmak, vücut için sağlıklı bir uygulamadır ve vücudun yenilenmesi adına destek sağlar. Erkek bireyler ortalama 3 ayda bir defa kan bağışı yapabilmektedir. Sağlıklı kadınlarda ise bu süre 4 ay olmalıdır.

Hayvanlarda Kan Nakli

İnsanlar için son derece önem teşkil eden kan bağışı konusu, hayvanlar için de son derece önemlidir. Ülkemizde hayvanlar için kan bankaları kurulması gereklidir. Sınırlı sayıda Hayvandan İnsanlara Kan Nakli Yapılabilmesi Mümkün müdür?hayvan hastanelerinde, köpekten köpeğe, kediden kediye kan nakilleri yapılmaktadır. Bu uygulama maalesef yaygınlaşmamıştır ve çoğu hayvan hastanesinde bu anlamda imkanlar kısıtlıdır ya da hiç yoktur. Hayvan sahipleri, kan nakli gerektiren durumlarda, hayvanları için kan bağışı yapacak başka hayvanları kendileri aramak zorundadır. Birçok hayvan sahibi bu noktada çaresiz kalmaktadır.

Hayvandan İnsana Kan Nakli Olabilir Mi?

Kan bağışı konusunda yaşanan sıkıntılar, herkesin aklına hayvandan insanlara kan nakli yapılabilmesi mümkün müdür sorusunu getirmektedir. Bunun neden yapılmadığı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Hayvanlardan insanlara kan nakli, hiçbir tür için mümkün değildir. Çünkü hayvanların genetik yapısı ile insanların genetik yapısı arasında çok ciddi farklar vardır. Böyle bir kan naklinin gerçekleştirilmesi halinde, nakil yapılan kişinin bedeninde ciddi reaksiyonlar ortaya çıkacaktır. Bu durum ölümle sonuçlanabilir.

Bilimin ilerlemesi ile belki bir gün bu nakil söz konusu olabilir. Ancak her halükarda böyle bir naklin gerçekleşmesi için taraflardan birinin genetik yapısında değişiklik yapılmalıdır. Böylesi durumlarda, insanların kendi arzuları için hayvanların hayatlarıyla oynadıkları bir gerçektir. Elbette, hayvanların yaşam haklarını çiğnemeden böyle bir nakil imkanı doğarsa, bu tıp dünyası adına bir devrim olacaktır.